Тарифы на услуги


2018 жылға Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» МКК қызметтеріне арналған тарифтер

Екібастұз қ.
АтауыТарифтер, теңге/м3(ҚҚС есепке алмағанда)
1.2018 ж. 01 қаңтарынан 2018 ж. 31 желтоқсанына дейін ауыз суды таратушы желілер арқылы беру:-
I топ- есепке алу құралдары бар жеке тұлғалар77,29
- есепке алу құралдары жоқ жеке тұлғалар120,68
II топ- өзге тұтынушыларды сумен қамтамасыз ету қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар193,85
III топ- I және II топтарға ұшырамайтын өзге тұтынушылар510,81
2.2018 ж. 01 қаңтарынан 2018 ж. 31 желтоқсанына дейін техникалық суды таратушы желілер арқылы беру.98,21
3.2018 ж. 01 қаңтарынан 2018 ж. 31 желтоқсанына дейін сарқынды суды бұру-
I топ- халық үшін36,15
II топ-қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар үшін232,15
III топ-бюджеттік ұйымдар, өзге тұтыынушылар үшін253,29
4.Техникалық суды таратушы желілер арқылы бау-бақша қоғамдарына беру-
- 2017 ж.01 шілдесінен 2018 ж.30 маусымына дейін21,21
- 2018 ж.01 шілдесінен 2019 ж.30 маусымына дейін 22,31

Солнечный п.
Атауы Тарифтер, теңге/м3(ҚҚС есепке алмағанда)
1.2017 ж.1 желтоқсанынан таратушы желілер арқылы суды беру -
I топ- есепке алу құралдары бар жеке тұлғалар36,36
- есепке алу құралдары жоқ жеке тұлғалар49,02
II топ- қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар, бюджеттік ұйымдар, өзге тұтынушылар үшін247,10
2.2017 ж.01 желтоқсанынан сарқынды суды бұру-
- халық үшін61,33
- қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар, бюджеттік ұйымдар, өзге тұтынушылар үшін283,45
3.2018 ж.01 қаңтарынан 2018 ж. 31 желтоқсанына дейін жылу энергиясымен қамтамасыз етуТарифтер, теңге/Гкал(ҚҚС есепке алмағанда)
- халық үшін1 798,04
- жылу энергиясын есепке алу құралдары бар өзге тұтынушылар үшін1 588,68
-жылу энергиясын есепке алу құралдары жоқ өзге тұтынушылар үшін2 697,06

Тарифы на услуги ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза на 2018 год.

г. Экибастуз
НаименованиеТарифы, тенге/м3 (без учета НДС)
1.Подача питьевой воды по распределительным сетям с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.:-
I группа- физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды77,29
- физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды120,68
II группа- предприятия, осуществляющие услуги водоснабжения других потребителей193,85
III группа- прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей510,81
2.Подача технической воды по распределительным сетям с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.98,21
3.Отвод сточных вод с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.-
I группа- для населения36,15
II группа- для предприятий сферы обслуживания232,15
III группа- для бюджетных организаций, прочих потребителей253,29
4.Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам-
- с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.21,21
- с 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.22,31

п. Солнечный
НаименованиеТарифы, тенге/м3 (без учета НДС)
1.Подача воды по распределительным сетям с 01 декабря 2017г.-
I группа- физические лица, имеющие приборы учета воды36,36
- физические лица, не имеющие приборы учета воды49,02
II группа- для предприятий сферы обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей247,10
2.Отвод сточных вод с 01 декабря 2017г.-
- для населения61,33
- для предприятий сферы обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей283,45
3.Снабжение тепловой энергией с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.Тарифы, тенге/Гкал (без учета НДС)
- для населения1 798,04
- для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии 1 588,68
- для прочих потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии2 697,06